O škole

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Ciele výchovy

V hlavných úlohách kladieme dôraz na rozvíjanie schopností, zručností ako aj postojovú a hodnotovú orientáciu žiaka. Cieľom výchovy a vzdelávania v našej špeciálnej škole je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak:

  • aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné pre profesionálnu prípravu,
  • aby si osvojili správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a životnému prostrediu,
  • aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou.

Rozvoj žiakov

Zameriavame sa na rozvoj žiakov po stránke psychickej i fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život. Výchovno vzdelávací proces realizujeme v špecializovaných triedach, v dielňach pre pracovné vyučovanie chlapcov a dievčat, v relaxačných miestnostiach, kde sa venujeme muzikoterapii, arteterapii a dramatoterapii.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.