Školský Klub Detí

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Školský Klub Detí

školský klub detíSúčasťou školy je školský klub detí. Navštevovať ho môžu žiaci bez obmedzenia veku. Prevádzka školského klubu je ráno od 6,45 hod. do začiatku vyučovania a popoludní po skončení vyučovania pre autistických žiakov do 16,00 hod. a pre žiakov z A a B variantových tried do 16,30 hod. Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube realizuje v týchto činnostiach:

 

  • rekreačná činnosť
  • odpočinková činnosť
  • záujmová činnosť
  • príprava na vyučovanie

 

V školskom klube je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu a hračiek. Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.