Špeciálna Základná Škola

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Špeciálna Základná Škola

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov v ŠZŠ je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov, poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do spoločnosti, pracovného procesu a bežného života. Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov, na základe čoho je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Variant A

je určený pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Variant B

je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základné vedomosti, zručnosti a návyky. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov a žiaci môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

Variant C

je určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov.

Vzdelávanie žiakov s autizmom

sa realizuje prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, vypracovaných na základe záverov psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Vzdelávanie trvá 9 rokov.

Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím, alebo v praktickej škole. Žiaci pri vzdelávaní používajú metódu programu TEAACH, štruktúrované prostredie.Pri vzdelávaní žiakov našej školy využívame terapeuticko - relaxačnú metódu SNOEZELEN . Máme biely a čierny SNOEZELEN. Okrem toho, podľa záujmu zákonných zástupcov našich žiakov, sa v našom zariadení poskytuje aj terapia so psom – CANISTERAPIA.

Po skončení vyučovania majú zákonní zástupcovia možnosť prihlásiť svoje dieťa do školského klubu. Žiaci svoj voľný čas v popoludňajších hodinách, môžu stráviť zapojením sa do rozmanitej krúžkovej činnosti pod vedením skúsených pedagógov školy.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.