Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Radi by sme vám priblížili činnosť centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 v Bratislave - Petržalka pre klientov z celej Petržalky a širokého okolia.

Činnosti CŠPP:

 • Depistáž
 • Komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika
 • Intervencia a poradenstvo zamerané na:
   • posudzovanie školskej zrelosti so zdravotným znevýhodnením
   • včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých klientov
   • stimulačné programy pre deti predškolského veku
   • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
   • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť o integrovaných klientov základných a stredných školách
   • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
   • poradenstvo pri vypracovaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ, OU
   • poradenstvo pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok a prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania
   • sociálno – právne poradenstvo (odporúčania na ŤZP, opatrovateľský príspevok, školského asistenta)
 • individuálne poradenstvo pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov
 • poskytujeme reedukáciu slabšie prospievajúcich žiakov
 • odporúčanie na asistenta učiteľa

Cieľová skupina - klienti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 - 25 rokov:

 • mentálne postihnutie
 • sluchové, telesné postihnutie
 • narušená komunikačná schopnosť – poruchy reči
 • pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm
 • viacnásobné postihnutie
 • Downov syndróm, DMO

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Pred vyšetrením

Podmienkou prijatia dieťaťa do starostlivosti CŠPP je potvrdenie diagnózy/odporúčanie špeciálno-pedagogickej/logopedickej

starostlivosti od pediatra alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva. Celý proces sa teda urýchli, ak už na naše prvé stretnutie prinesiete relevantné lekárske správy. Pri požiadavke o vyšetrenie školopovinných detí je taktiež potrebné aby škola vyplnila prihlášky na špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v časti DOKUMENTY.

Nájdete nás na Žehrianskej 9, v budove Špeciálnej základnej školy.

Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle +421 917 348 247, alebo mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Z dôvodu prebiehajúcich vyšetrení preferujeme kontakt mailom v prípade telefonickej konzultácie (volať len v čase od 12,30 do 15,00 hod )

Psychológ:
Mgr. Moravčíková Veronika
PhDr. Marta Krchňavá

Logopéd:
Mgr. Mária Andrejková

Liečebný pedagóg:
PaedDr. Piatriková Mária - vedúca poradne, MŠ, C variant

Špeciálny pedagóg:
Mgr. Mrusková Miroslava - prípravný ročník, I stupeň ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Jančiová Linda- II.stupeň ZŠ, ŠZŠ, stredné školy
Mgr. Humeníková Terézia - autistické triedy

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.