Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

OZNÁMENIE

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

oznamujeme

že sa mení názov

Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

na Centrum poradenstva a prevencie (CPP),

rovnako aj rozsah činností poradenského zariadenia dňom

1. januára 2023

Uvedenou zmenou dochádza k realizácií transformácie poradenského systému kde pôvodné CŠPP sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie. V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

Nájdete nás  na elokovanom pracovisku na Žehrianskej 9, v budove Špeciálnej základnej školy.

Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle 02/48 20 81 11


Psychológ:
Mgr. Moravčíková Veronika

Liečebný pedagóg:
PaedDr. Piatriková Mária - vedúca elokovaného pracoviska, MŠ, C variant

Špeciálny pedagóg:
Mgr. Mrusková Miroslava - prípravný ročník, I stupeň ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Jančiová Linda- II.stupeň ZŠ, ŠZŠ, stredné školy
Mgr. Humeníková Terézia - autistické triedy

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.